INFOLINIA:

+48 600 366 278

 

Zakres usług

Kancelaria powstała w 2003r. i świadczy pomoc prawną dla osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i tych, które tej działalności nie prowadzą.

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych ( w tym spadkowych i odszkodowawczych) i gospodarczych oraz w postępowaniach z zakresu prawa pracy
  • przygotowywanie aktów założycielskich spółek prawa cywilnego i handlowego
  • rejestrację spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów
  • przygotowywanie projektów umów , regulaminów, instrukcji i innych aktów w zakresie obrotu gospodarczego
  • windykację wierzytelności
  • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, bankowego,  wekslowego, upadłościowego i naprawczego, spółdzielczego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy
  • reprezentowanie klientów w sprawach  rodzinnych i opiekuńczych, w tym w sprawach rozwodowych
  • reprezentowanie klientów występujących  w charakterze poszkodowanych w sprawach karnych